Ano ang aming ginagawa


Paglilinis ng Kapaligiran
Ang dating aplikasyon ng RODECS® na teknolohiya para sa pagproseso ng kalidad na metal na nagmula sa basurahan at pagsasalba ng mga mahahalagang kagamitan mula sa basura ay karaniwang nagdudulot sa pag-aayos ng maduduming lupa at mga lugar na ginawang basurahan.

Ang patuloy na pagsasaayos ng sistema ay nagpahintulot sa sistemang RODECS® upang iproseso ang pinagsamang mapanganib na basurang industriyal (di-radyaktibong basura), buhanging nadumihan ( natapunan ng langis, at iba pang mga petrolyong kemikal na dumi), at mga basurang medical ( kabilang na ang mga basurang mula sa ospital). Ang kakayahang ito ng RODECS® upang magproseso ng kahit anong kagamitan nang walang pagsasaalang-alang kung gaanong magkakaiba ang mga ito ay magiging ulirang teknolohiya ito para sa paglilinis ng kapaligiran.

Katangi-tangi na ang sistemang the RODECS® ay nag-iisterilisang magisa, nagbubunga ng walang gas o tagas na likido, at nagpapatakbo ng may kaunting paghawak ng tao sa mga basura. Ang komprehensibong sistema ng paglapat ng lunas sa gas ay nagtayo sa RODECS® upang makasiguro sa puno at walang katumbas na pagtalima na may kaakibat na mas mahigpit na patakaran sa pagbubuga ng usok sa Hilagang Amerika at Europa.

© 2010 Karapatang Maglathala Enerhiyang Chinook | 20 Commerce Drive, Cranford NJ 07016


Kontak | Mapa ng Lugar | Paglilihim na Patakaran

Ang Site ay Nilikha ng CleverDesign.com